עמותת בית הכנסת הראל הר אדר ע"ר מס' 58-0139434

חלוקת תפקידים בין חברי הנהלה ואחרים :

חברי הנהלה

דוד אפרתי - יושב ראש

ציון גל - גזבר

אהרון אסקיו - מזכיר

הילה הראל

בעז ארמוזה

מורשי חתימה בחשבון הבנק  של העמותה (ח-ן 061651, בנק הפועלים (12) סניף מבשרת ציון (448))

חתימת ראשונה של הגזבר או היו"ר חובה
חתימה שנייה על ידי כל אחד מחברי ההנהלה האחרים

בישיבת הנהלה מס' 1/17 סוכם להוסיף את אפרים אילון מ.ז. 000415612, כמורשה מטעם הנהלת העמותה לקבל ולצפות ביתרות ובתנועות בחשבון הבנק הנ"ל

חברי ועדת בקורת : יהודה בן חור יו"ר וששון-מתי מתתיהו.

חברי ועדת כספים : ציון גל יו"ר, דוד אפרתי  והילה הראל.

חברי ועדת אירועים* : בעז ארמוזה יו"ר, ציון גל, אהרון אסקיו.

חברי ועדת קניות/רכישות : אהרון אסקיו יו"ר, ציון גל, הילה הראל

(לכל רכישה של פריט מעל 300/500 ₪ נפעל לקבל 2-3 הצעות מחיר ולשתף בבדיקה חברים שמתמצאים בענף הרלבנטי).

חברי ועדת חברים וניהול פנקס חברים מעודכן – הילה יו"ר, ציון גל, בעז ארמוזה.

 

חלוקת משימות שוטפות ואחריות בין חברי ההנהלה :

דוד – 0542056077 - ניהול ישיבות ההנהלה, קביעת סדר יום לכל ישיבה, בע"ה נקיים ישיבות הנהלה אחת לחודש בימי שלישי בשבוע הראשון של החודש בשעה 21:00 בבית הכנסת, לישיבות ההנהלה יוזמנו להשתתף חברי ועדת הבקורת ואחרים שיוזכרו להלן, כתיבת נהלים, קשר עם גורמי המועצה : ראש המועצה גזבר/ מזכיר, רב הישוב ועם צבי גיל יו"ר צוות שירותי דת של המועצה בהתנדבות, הקפדה על שקיפות  ניהול תקין ואיזון תקציבי, ארגון הספריה בעזרה של נועם.

ציון – 0529273400 - יו"ר ועדת כספים, ניהול הגבאות : קביעת חזנים, קוראים בתורה, מכירת מצוות ועליות לתורה, ארגון ועריכת הכנת ספר השי לבר מצווה, ארגון ועריכת קידושים וסעודה שלישית בבית הכנסת בשבתות, קשר עם בעלי שמחות לקביעת היום והשעה והדרכתם להתנהלות באירוע בבית הכנסת וכן עם בעלי חיוב "יארצייט" לקיום אזכרות לקרוביהם בבית הכנסת, ניהול מחסן הציוד והמזון, טיפול בגביית כספי תורמים/חייבים, קשר ותיאומים עם מאור מנהל מחלקת התפעול ועם יאיר הקב"ט.

אהרון – 0503004988 - יו"ר ועדת תפעול ותחזוקה שוטפת של בית הכנסת, ביטוח, כיוון לוח שעוני חשמל, הקפדה על תקינות מערכת האזעקה, טיפול בגניזת דברי קודש, טיפול בגניזת דברי קודש, תרגול ותפעול הדפיברילטור – מוכנות למקרה רפאי בחרום,  ממלא מקום של ציון בהעדרו.

בעז– 0547887047- יו"ר ועדת אירועים, תפעול לוח המודעות האלקטרוני, רישום ותכנון עליות לתורה, עזרה לציון בארגון הקידושים בשבת.
ניהול  אתר העמותה ועדכון שוטף של האתר : פרטים אישיים של החברים, ימי אזכרות של נפטרים קרובים, כתבות, חיבורים של הרב נפתלי ושל אחרים לפי העניין, רישום פרוטוקולים של ישיבות ההנהלה והאסיפה הכללית, דוחות כספיים וכדומה – נועם יטפל להוציא את האתר לעדכון חיצוני.

הילה – 0502404348 - יו"ר ועדת חברים, חשבות, הנהלת חשבונות, דוחות מבוקרים, טיפול מול רשם עמותות : תיקון ליקויים משנים קודמות, הגשת דוחות כספיים, דוח מילולי, דוח ועדת בקורת, פרוטוקול אסיפה כללית מיום 26/11/17 וקבלת אישור תקין לשנת  2017-18. וכן טיפול מול רשות המסים לקבלת אישור תקף כמוסד ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, קשר עם חברים וחברות העמותה, ריכוז צרכי עזרת נשים ומקווה טהרה של הנשים, צירוף חברים חדשים וגיוס תרומות, רישום והדפסת פרוטוקולים של ישיבות ההנהלה.

באחריות יו"ר הוועדות לקבוע מועדי ישיבות ורישום פרוטוקולים של הוועדה.

כמובן, כל חברי ההנהלה נקראים לתת יד ולהיות שותפים לביצוע כלל המשימות הנ"ל.

לפי החלטת ההנהלה ניתן לצרף חברי עמותה שאינם חברי הנהלה בוועדות השונות.

אפרים אילון* - 0503345056 - ריכוז רישום תרומות, הכנסות ורישום הוצאות והכנת קבלות לתורמים.

הרב נפתלי* – 0544222973 - מתן הנחיות לגבאים בניהול התפילה לפי ההלכה, אמירת דבר תורה לפני תפילת מוסף בשבת ודברי ברכה לבעלי השמחות אבי הבן / הבת, חתנים וכלות ולנערי בר מצווה כולל הענקת השי לבר המצווה בשם חברי הנהלת העמותה, קיום שיעורי תורה אחרי מנחה בשבת ובימי חול.

נועם חדד*- 0507800259 - חפיפה עם עילאי לתפעול מסך ההודעות האלקטרוני, הסדרת התור להוצאת ספרי התורה והכנתם לקריאה לפי המועדים, אמירת דבר תורה בשבתות שהרב נפתלי מחוץ לישוב, חפיפה וסיוע לבועז בניהול ותפעול אתר העמותה, עזרה בארגון הספריה.

יגאל שושן – המשך מתן עזרה לציון בארגון שולחן הקידוש של שבת, סעודה שלישית והבדלה.

מאיר ועקנין, אהרון שחר ומיקי ממן – סיוע לאהרון אסקיו בתפעול ובעבודות תחזוקה.

ציון כהן ועמוס שילוני- ממלאי מקום גבאי בהעדרו של ציון גל בימי חול.

יוסף בר כוכבא- עזרה לדוד בנושאים שונים.

צבי גיל – 0585345771 - יו"ר צוות שירותי דת של המועצה – עזרה לדוד במגעים עם ראש המועצה והמזכיר/גזבר.

אורה כהן , גאולה גיל, מזל אסקיו, זהבה אפרתי– עזרה להילה בהתנהלות התפילה בעזרת נשים בזמני התפילה ובנושאים אחרים.

* הנ"ל יוזמנו להשתתף כמשקיפים בכל ישיבות ההנהלה לפי בחירתם.

אתר האינטרנט

אתר האינטרנט מתוחזק ע"י נעם חדד.

ניתן לפנות במייל: noam.hadad@gmail.com

  • s-facebook