ערב הקהילה השני - 01/07

ערב הקהילה הראשון - 17/06

הרצאה לבני הנוער (02/07)
הרב שמואל מורנו - אחיו של עמנואל מורנו הי"ד

ערב הקהילה הרביעי (29/07)
 

אתר האינטרנט

אתר האינטרנט מתוחזק ע"י נעם חדד.

ניתן לפנות במייל: noam.hadad@gmail.com

  • s-facebook