top of page

"תודתי והערכתי לתושבי הר אדר המעניקים לי הזדמנות
מתמשכת, במהלך יותר משלושים שנות כהונתי כרב היישוב, לבחון את התקבלותם או אי-התקבלותם של רעיונות אלה בציבור הרחב באמצעות הדרשות והשיעורים הרבים."
(מתוך ה"פתח-דבר" לספר)

1.jpg

הנכם מוזמנים לערב השקת ספרו של

הרב נפתלי רוטנברג

תורת האהבה של רבי עקיבא

הוצאת כרמל תשע"ט

ברכות:
ראש המועצה,חיים מנדל שקד

דוברים:

פרופ' רחל אליאור, האוניברסיטה העברית

הרב נפתלי רוטנברג, רב היישוב

מנחה:
יפה אלבז, מנהלת הספרייה

המעוניינים יוכלו לרכוש ספרים במהלך הערב.

bottom of page