top of page

חברי הנהלת העמותה

 

  • נעם חדד - יו"ר העמותה - 050-7800259

  • אהרון אסקיו - מזכיר העמותה - 050-300-4988

  • ציון גל - גזבר העמותה - 052-927-3400​

  • ריקי הראל - 050-4456123

  • מאיר ועקנין - 053-8640203

פרטי העמותה
פרוטוקולים

עמותת בית הכנסת הראל

 

מטרות העמותה (מתוך תקנון העמותה)

  • לנהל ולהחזיק בית כנסת, בית מדרש ותלמוד תורה.

  • הקמת מקוה טהרה בישוב, החזקתו ותפעולו השוטף.

  • לארגן שיעורי לימוד תורהלמבוגרים ולצעירים.

  • הקמת מכינה לבר מצוה.

  • הפצת מורשת ישראל.

פרטי חשבון בנק

בנק – הפועלים (12)

סניף – מבשרת ציון (448)

חשבון - 61651

 

במידה ומבוצעת העברה בנקאית נודה לכם על שליחת פרטי המעביר לצורך שליחת קבלה בדף צור קשר

עמותת בית הכנסת הראל
בהר אדר

ע"ר 58-0139434

ישיבות הנהלה מתקיימות אחת לחודש או בתדירות גבוהה יותר במידת הצורך.

מועדי הישיבות מפורסמים בעמוד זה.

אסיפות עמותה מתקיימות אחת לחודש.

הפרוטוקולים מועלים לאתר מספר ימים לאחר הישיבה.

 

לצפיה בפרוטוקולים

תקנון העמותה

תקנון העמותה נכתב בעת ייסוד העמותה ועבר שינויים רבים במהלך השנים.

התקנון מחייב את כל חברי העמותה.

טפסים
Power of Attorney
bottom of page