top of page

באמצעות הדוא"ל:

שלחו בבקשה בהקדם מייל, לא יאוחר מיום חמישי, י' בניסן, 6.4 בשעה 12:00, (אין צורך להמתין לנקיונות או להוצאת החמץ. ראוי להקדים ולשלוח כבר עכשיו)

נא להעתיק את הנוסח שלמטה, למלא פרטים ולשלוח אל: naftalir@vanleer.org.il 

 

אישור על קבלת ההודעה יישלח אליכם במייל חוזר

 

על מי שנמצאים תחת כשרות רבנות הר אדר ומבשרת ציון לבצע מכירת חמץ אך ורק אצל הח"מ או ברבנות מבשרת ציון.
לבעלי מינימרקט, מאפיות, יקבים, עסקים ובנייני ציבור - יש לפנות לרב אישית בנפרד 054-4222973​

 

לכבוד הרב נפתלי רוטנברג

רב היישוב הר אדר

 אני הח"מ לפי הכתובת הר"מ מיפה בזה את כוחו של הרב נפתלי רוטנברג, רבה של הר אדר, למכור לנוכרי, ישירות או באמצעות שליח, בכל דרכי הקניינים, את החמץ שלי ושברשותי וכן כל אלה שעשו אותי שליח למכור את חמצם. אני מוכר במכירה גמורה כל חמץ ותערובת חמץ או ספק חמץ ומשכיר אני לרב הנ"ל את כל המקומות בהם הם מוחזקים אצלי , מיום י"ד ניסן התשע"ז, שעה ומחצה קודם חצות היום, עד גמר חג הפסח דהשתא.

 שם ומשפחה:_______________________

כתובת:__________________________________

תושבים המעוניינים 

למכור את החמץ אישית שלא דרך הדוא"ל

יכולים לעשות זאת בבית הכנסת הראל
במוצאי שבת פרשת ויקרא, 1.4.17

מצאת השבת ועד שעה לאחר צאת השבת
19:40-20:40

או בקביעה טלפונית עם הרב: 054-4222973

bottom of page